Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme Vás na stránkách Mysliveckého spolku Svatá Kateřina Chotěvice.

Tyto stránky vznikly pro účely prezentace a informování o činnosti sdružení.

Základní kámen MS byl položen v roce 1993 - 22 členy převážně žijících v Chotěvicích. Od tohoto roku MS hospodaří v pronajaté honitbě, kterou má pronajatu od vlastníka honitby Honební společenstvo Chotěvice.

Hlavní náplní MS je péče a chov volně žijící zvěře v honitbě, která má rozlohu 1580 ha a nachází se v katastrálním uzemí obce Chotěvice ( 978 ha zemědělský půdní fond, 516 ha les, 81 ha ostatní, 5 ha voda ).

Nejpočetnější volně žijící zvěří je srnčí zvěř a prase divoké. V menší míře je zastoupena zvěř mufloní. Ojediněle se vyskytuje i zvěř jelení a dančí.

V naší honitbě se dále vyskytuje zajíc obecný, bažant obecný, kachna divoká, kuna skalní a lesní, holub divoký, jezevec lesní, liška obecný a velmi nahodile koroptev polní.

Cíle mysliveckého sdružení

- péče a chov volně žijící zvěře
- přispívat k vytváření kvalitnějšího prostředí pro volně žijící zvěř
- přispět k lepšímu pohledu na myslivce a myslivost
- přispívat ke společenskému dění v obci Chotěvice
- práce s dětmi a mládeží při mistní ZŠ v Chotěvicích

Mnoho času a usílí věnují členové MS dalším činnostem mezi které patří dotační programy a  kynologické akce, více v jednotlivých stránkách v menu.